King & Queen Chaser 9A4FM


  Date Activator
Call
Castle QSOs
1 15-Jan-2021    OT2J/P ON-00572 1
2 23-Jan-2021    ON6WL/P ON-02203 1
3 27-Jan-2021    ON6EF/P ON-01770 1
4 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00533 1
5 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-00537 1
6 05-Feb-2021    ON6EF/P ON-02084 1
7 06-Feb-2021    ON6WL/P ON-00338 1
8 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-00006 1
9 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-01399 1
10 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02340 1
11 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02343 1
12 18-Feb-2021    ON3VJU/P ON-02344 1
13 18-Feb-2021    ON6EF/P ON-02389 1
14 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00880 1
15 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02147 1
16 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02149 1
17 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02150 1
18 07-Mar-2021    ON2LVC/P ON-02564 1
19 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00943 1
20 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00944 1
21 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00945 1
22 17-Mar-2021    ON2LVC/P ON-00948 1
23 19-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01424 1
24 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-01453 2
25 25-Mar-2021    ON5SWA/P ON-01677 1
26 25-Mar-2021    ON3YB/P ON-02076 2
27 26-Mar-2021    ON6EF/P ON-00458 1
28 30-Mar-2021    ON3CED/P ON-01717 1
29 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01086 1
30 12-Apr-2021    ON3UA/P ON-01088 1
31 18-Apr-2021    ON2LVC/P ON-02179 1
32 19-Apr-2021    ON3UA/P ON-01771 1
33 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02549 2
34 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02550 2
35 24-Apr-2021    ON6WL/P ON-02551 2
36 28-Apr-2021    ON6EF/P ON-00532 1
37 29-Apr-2021    ON3YB/P ON-00712 1
38 29-Apr-2021    ON3UA/P ON-02455 1
39 06-May-2021    ON3YB/P ON-02293 1
40 07-May-2021    ON6EF/P ON-00457 2
41 11-May-2021    ON3YB/P ON-00569 1
42 11-May-2021    ON3YB/P ON-02431 1
43 18-May-2021    ON3UA/P ON-02416 1
44 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-01409 1
45 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02599 1
46 19-May-2021    ON/PD0RWL/P ON-02619 1
47 31-May-2021    ON3UA/P ON-00484 1
48 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01431 1
49 02-Jun-2021    ON/PD0RWL/P ON-01432 1
50 03-Jun-2021    ON6WL/P ON-00891 1
51 05-Jun-2021    ON3YB/P ON-00218 2
52 11-Jun-2021    OT4V/P ON-00396 1
  59
[ back | GMA Home | BCA Home | Activator BCA | Chaser BCA ]

GMA - Global Mountain Activity
DLØQW CC-BY-SA 2021

generated in: 0.054 sec          FAQ |  Datenschutzerklärung  | Impressum